Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN VĨ ĐẠT

Thông tin liên hệ:

Văn phòng: Thôn Tân Mỹ, Xã Hòa Phú, Huyện Tây Hoà, Tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 0917889908
Email: vidatkspy@gmail.com
Website: vuavidat.vn

Bản đồ: